ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 1 of 10
Up
Algologia 2015, 25(3): 231–237
https://doi.org/10.15407/alg25.03.231
Morphology, Anatomy, Cytology

New data to morphology, taxonomy and distribution Eunotia biconstricta (Grunow) Lange-Bert. (Bacillariophyta)

S.I. Genkal1, T.A. Chekryzheva2
Abstract

This scanning electron microscopy study of vast materials from lakes in Karelia and Western Siberia has shown a significant morphological variability of quantitative (valve length and width, number of striae and areolae in 10 µm) and qualitative (shape of valve and terminal raphe fissures) features. Based on the original and published data, this allowed extending the diagnosis of Eunotia biconstricta and referring some taxa to the synonymy.

Keywords: Bacillariophyta, Eunotia biconstricta, morphology, taxonomy, distribution

Full text: PDF (Rus) 276K

References
 1. Balonov I.M., Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoemov, Nauka, Moscow, pp. 87–89, 1975. [Rus.]
 2. Cleve-Euler A., Kongl. Sv. Vet. Akad., Handl. Ser. (Stockholm), 4(1):158–160, 1953.
 3. Genkal S.I. and Chekryzheva T.A., Trudy KNTs RAN, (2):51–66, 2014.
 4. Kharitonov V.G. and Genkal S.I., Diatomovye vodorosli ozera Elgygytgyn i ego okresnostey (Chukotka), Magadan, 2012. [Rus.]
 5. Komulaynen S.F., Chekryzheva T.A., and Vislyanskaya I.G., Algoflora ozer i rek Karelii. Taksonomicheskiy sostav i ekologiya, Petrozavodsk, 2006. [Rus.]
 6. Komulaynen S.F., Kruglova A.N., and Baryshev I.A., Trudy KNTs RAN «Prikladnaya ekologiya Severa», Vyp. 1:109–126. 2012.
 7. Krammer K. and Lange-Bertalot H., Süßwasserflora von Mitteleuropa, Teil 3, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart; New York, 1991.
 8. Kulikovskiy M.S., Botan. zhurn., 92(12):1809–1817, 2007.
 9. Lange-Bertalot H. and Metzeltin D., Iconograph. Diatomol., Koeltz Sci. Book, Königstein, Vol. 2, 1996.
 10. Lange-Bertalot H., Bąk M., and Witkowski A., Diatoms of Europe, Vol. 6, 2011.
 11. Loseva E.I., Stenina A.S., and Marchenko-Vagapova T.I., Kadastr iskopaemykh i sovremennykh diatomovykh vodorosley Evropeyskogo Severo-Vostoka, Syktyvkar, 2004. [Rus.]
 12. Opredelitel presnovodnykh vodorosley SSSR, Nauka, Moscow, Vol. 1, 2, 1951. [Rus.]