ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 6 of 8
Up
Algologia 2017, 27(1): 73–83
https://doi.org/10.15407/alg27.01.073
Flora and Geography

Cyanoprokaryotes of Polisarka, Pana, Varzuga rivers district (Murmansk Region, Russia)

Davydov D.
Abstract

Paper presents new data on terrestrial Cyanoprokaryota revealed on the banks of the Polisarka, Pana, Varzuga rivers on the Kola Peninsula, Murmansk Region. The region is one of the most studied in Russia in terms of species composition of Cyanoprokaryota (359 species), but hard-to-reach central area of Kola Peninsula is still poorly investigated. In shore ecotopes and terrestrial habitats in the forest adjacent to the rivers, 23 taxa of Cyanoprokaryota were revealed. Poor species diversity in all studied communities is typical for this area. The most diverse species composition was on the rocks, both wet and dry. Stigonema hormoides (Kütz.) Bornet et Flahault, S. informe (Kütz.) Bornet et Flahault, S. minutum (C. Agardh) Hassall ex Bornet et Flahault, S. ocellatum (Dillwyn) Thur. ex Bornet et Flahault were the most common species in the investigated samples. In the birch, spruce and pine forests soil Cyanoprokaryota were rare and not abundant. Interesting records are Asterocapsa sp. and Microchaete sp. revealed together with other cyanobacteria, lichens and mosses on wet rocks. Generalized original and literature data on Cyanoprokaryota of the Polisarka, Pana, Varzuga rivers district are discussed.

Keywords: Cyanoprokaryota, Cyanobacteria, diversity, ecology, Murmansk region

Full text: PDF 931K

References
 1. Aleksakhina T.I. and Shtina E.A., Pochvennye vodorosli lesnykh biogeotsenozov [Soil algae of forest biogeocenoses], Nauka Publ., Moscow, 1984, 149 p. (Rus.)
 2. Davydov D.A., Biologiya: teoriya i praktika: Mat. mezhregion. konf. [Biology: theory and practice: Mat. interregional conf.], Cherepovets, 2012, pp. 106–117. (Rus.)
 3. Davydov D.A., Byul. Mosk. obshch-va ispyt. prirody, 2010, 115(4): 43–54.
 4. Elfving F., Meddel. Soc. Pro. Fauna et Flora Fennica, 1895, 21: 25–50.
 5. Kashulin N.A., Sandimirov S.S., Dauvalter V.A., Kudryatseva L.P., Terentev P.M., Denisov D.B., Vandysh O.I., and Valkova S.A., Annotirovannyi ekologicheskiy katalog ozer Murmanskoy oblasti: yugo-vostochnaya chast (basseyn Belogo morya) [The annotated ecological catalog of lakes of Murmansk region: southeast part (basin of the White Sea)], Izd-vo KNTs RAN, Apatity, 2012, pt 2, 235 p. (Rus.)
 6. Komárek J. and Anagnostidis K., Cyanoprokaryota. Teil 1: Chroococcales. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bd 19/1, Jena, etc., 1998, 548 p.
 7. Komárek J. and Anagnostidis K., Cyanoprokaryota. Teil 2: Oscillatoriales. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bd 19/2, Heidelberg, 2005, 759 p.
 8. Komárek J., Cyanoprokaryota. Teil 3. Heterocytous genera. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa, Bd 19/3, Berlin; Heidelberg, 2013, 1133 p.
 9. Komulaynen S.F., Kruglova A.N., and Baryshev I.A., Trudy Karel. NTs RAN, Ser. Biogeogr., 2008, (12): 28–44.
 10. Komulaynen S.F., Perifiton rek Leningradskoy, Murmanskoy oblastey i Respubliki Kareliya. Operativno-informatsionnye materialy [Perifiton of the rivers of the Leningrad, Murmansk regions and Republic of Karelia. Information materials], Karel. NTs Publ., Petrozavodsk, 1996, 39 p. (Rus.)
 11. Melekhin A.V., Davydov D.A., Shalygin S.S., and Borovichev E.A., Byul. Mosk. obshch-va ispyt. prirody, 2013, 118(6): 51–56.
 12. Novakovskaya I.V. and Patova E.N., Pochvennye vodorosli yelovykh lesov i ikh izmeneniya v usloviyakh aerotekhnogennogo zagryazneniya [Soil algae of fir forests and their change in conditions of aerotechnogenic pollution], Inst. biol. Komi NTs, Syktyvkar, 2012, 128 p. (Rus.)
 13. Valkova S.A., Denisov D.B., Terentev P.M., Vandysh O.I., and Kashulin N.A., Trudy KNTs RAN. Ser. Biogeogr., 2015, (4): 78–92.