ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 7 of 8
Up
Algologia 2017, 27(1): 84–98
https://doi.org/10.15407/alg27.01.084
Flora and Geography

Long-term succession of the phytoplankton of the middle Irtysh River (Omsk, Russia)

Bazhenova O.P., Gulchenko Ya.I.
Abstract

The authors consider the long-term succession of phytoplankton of the middle reach of the trans border Irtysh River (Russia, Omsk) for 1998–2016. The abundance and biomass of the phytoplankton remained at the same level in the 2014–2015. Statistically significant changes established in the structure of phytoplankton: the increase of Euglenophyta in the total abundance and biomass of the phytoplankton in the relative proportion in the spring time, and the decline of Chlorophyta in the total number of phytoplankton in the relative proportion in spring and summer times. The composition of phytoplankton has identified by 88 new specific and infraspecific taxa, where are dominated Chlorophyta (31) and Euglenophyta (21). Taxonomic structure and abundance of species of the phytoplankton remained at the level of 1998–2003, that corresponds to the ecological modulation state. Qualitative changes in the species composition of the phytoplankton have negative character traits and collectively point to strengthening the eutrophication process and the pollution increase of the river water with organic matter.

Keywords: phytoplankton, structure, species composition, new species, succession, the Irtysh River, middle reach

Full text: PDF (Rus) 211K

References
 1. Abakumov V.A., Ekologicheskie modifikatsii i kriterii ekologicheskogo normirovaniya: Trudy mezhdunar. simp. [Environmental modification and criteria of environmental regulation: Mat. of Intern. Symp.], Gidrometeoizdat, Leningrad, 1991, pp. 18–40. (Rus.)
 2. Andreev G.P., Goryacheva G.I., Skabichevskiy A.P., Chernyavskaya M.A., and Chistyakov L.D., Trudy Tomsk. gos. un-ta, 1963, 152: 69–103.
 3. Babanazarova O.V., Sidelev S.I., and Fastner Dzh., Algologia, 2014, 24(4): 526–537. https://doi.org/10.15407/alg24.04.526
 4. Barinova S.S., Medvedeva L.A., and Anisimova O.V., Bioraznoobrazie vodorosley-indikatorov okruzhayushchey sredy [Biodiversity of algae-indicators of environment], Pil. Stud., Tel-Aviv, 2006, 498 p. (Rus.)
 5. Barsukova N. and Bazhenova O., Fitoplankton i ekologicheskoe sostoyanie pritokov srednego Irtysha [Phytoplankton and ecological condition of the tributaries of the middle Irtysh], LAP LAMBERT Acad. Publ. GmbH & Co. KG, 2012, 151 p. (Rus.)
 6. Bazhenova O.P. and Gulchenko Ya.I., Vestn. Omsk. gos. agrar. un-ta, 2016, 1(21): 82–92.
 7. Bazhenova O.P. and Igoshkina I.Yu., Fitoplankton i ekologicheskoe sostoyanie vodoema prirodnogo parka «Ptichya gavan» (g. Omsk) [Phytoplankton and ecological condition of the water body Natural Park “Bird Harbour” (Omsk)], Variant-Omsk, Omsk, 2014, 160 p. (Rus.)
 8. Bazhenova O.P., Barsukova N.N., German L.V., Konovalova I.A., and Mamaeva O.O., Algologia, 2012a, 22(3): 286–294.
 9. Bazhenova O.P., Fitoplankton Verkhnego i Srednego Irtysha v usloviyakh zaregulirovannogo stoka [Phytoplankton Upper and Middle Irtysh in a regulated flow], FGOU VPO OmGAU, Omsk, 2005, 248 p. (Rus.)
 10. Bazhenova O.P., German L.V., Krents O.O., Shakhoval V.E., and Vakhrushev A.A., Omsk. nauch. vestn., 2012b, 1(108): 213–216.
 11. Bazhenova O.P., Krents O.O., Korzhova L.V., Barsukova N.N., Konovalova O.A., Algologia, 2014, 24(2): 209–221. https://doi.org/10.15407/alg24.02.209
 12. Bazhenova O.P., Kulikov E.V., Kulikova E.V., Devyatkov V.I., and Evseeva A.A., Suktsessii biotsenozov Bukhtarminskogo vodokhranilishcha [Successions of biocenosis of Bukhtarmin reservoir], FGOU VPO OmGAU, Omsk, 2009, 244 p. (Rus.)
 13. Bazhenova O.P., Sib. ekol. zhurn., 2006, (6): 785–790.
 14. Bazhenova O.P., Tez. dokl. VI Mezhdunar. Vereshchaginskoy Baykalskoy konf. [Proceeding of VI Int. Vereshchagin Baikal Conf.], Irkutsk, 2015, pp. 51–52. (Rus.)
 15. Brodskiy A.K., Obshchaya ekologia [General ecology], Akademiya, Moscow, 2007, 256 p. (Rus.)
 16. Fedorov V.D., O metodakh izucheniya fitoplanktona i ego aktivnosti [On the methods of the study of phytoplankton and its activity], Izd-vo MGU, Moscow, 1979, 168 p. (Rus.)
 17. Genkal S.I., Bazhenova O.P., and Mitrofanova E.Yu., Biol. vnutr. vod., 2012, (1): 5–14.
 18. Guiry M.D. and Guiry G.M., AlgaeBase. Worldwide electronic publ., Nat. Univ. Ireland, Galway, 2011. http://www.algaebase.org/browse/taxanomy
 19. Korneva L.G., Formirovanie fitoplanktona vodoemov basseyna Volgi pod vliyaniem prirodnykh i antropogennykh faktorov, Avtoref. … dis. dokt. biol. nauk [Formation of phytoplankton ponds Volga basin under the influence of natural and anthropogenic factors], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, St.-Petersburg, 2009, 48 p. (Rus.)
 20. Okhapkin A.G. and Genkal S.I., Biol. vnutr. vod., 2000, (4): 36–46.
 21. Okhapkin A.G., Struktura i suktsessii fitoplanktona pri zaregulirovanii rechnogo stoka (na primere r. Volgi i eyo pritokov), Avtoref. … dis. dokt. biol. nauk [Structure and succession of phytoplankton at the over-regulation of the river flow (for example, p. Volga and its tributaries)], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, St.-Petersburg, 1997, 48 p. (Rus.)
 22. Romanov R.E., Mnogoletnyaya dinamika vodno-ekologicheskogo rezhima Novosibirskogo vodokhranilishcha [Long-term dynamics of water-ecological regime of the Novosibirsk reservoir], Izd-vo SO RAN, Novosibirsk, 2014, pp. 99–103. (Rus.)
 23. Schlegel I., Koschel R., and Krienitz L., Hydrobiologia, 1998, 69(370): 353–361. https://doi.org/10.1023/A:1017019925927
 24. Shamanin V.P., Morgunov A.I., Petukhovskiy S.L., Trushchenko A.Yu., Potozkaya I.V., Krasnova Yu.S., Karakoz I.I., and Pushkarev D.V., Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2014, (1). URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=11919. (Rus.)
 25. Shkundina F.B. and Sakhabutdinova D.I., Algologia, 2015, 25(2): 135–147. https://doi.org/10.15407/alg25.135
 26. Tsarenko P.M., Algologia, 2010, 20(1): 86–121.
 27. Vodorosli: Spravochnik [Algae: Directory], S.P. Wasser (Ed.), Nauk. dumka Press, Kiev, 1989, 608 p.