ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 1 of 9
Up
Algologia 2013, 23(4): 363–381
https://doi.org/10.15407/alg23.04.363
Morphology, Anatomy, Cytology

Morphological variability, taxonomy, and ecology of species of the complex Handmannia comta / H. radiosa (Bacillariophyta)

Genkal S.I.
Abstract

The morphological study of 22 populations of the complex Handmannia comta (Ehrenb.) Kociolek et Khursevich/ H. radiosa (Grunow) Kociolek et Khursevichfrom water bodies of different types, geographic location, and trophic status has shown a significant variability in the majority of quantitative (the valve diameter, size of central area, number of striae and marginal fultoportulae in 10 mm, number of satellite pores of central fultoportulae, number of thin costae in alveoli, number of rings of central fuloportulae, number of rimoportulae, number of punctuate rows in striae) and qualitative (the relief of central area, presence of granules on valve and branching costae among alveoli, arrangement of central processes and rimoportulae, size of alveoli, orientation of rimoportulae slit) morphological characteristics (19) and their overlapping. The obtained results have allowed the author to add to information on H. comta of H. comta, refer H. radiosa and Cyclotella balatonis Pant. to its synonymy as well as specify the ecology and distribution of H. comta.

Keywords: Bacillariophyta, Centrophyceae, complex Handmannia comta / H. radiosa, morphology, taxonomy, ecology

Full text: PDF (Rus) 966K

References
 1. Balonov I.M., Metodika izucheniya biogeotsenozov vnutrennikh vodoemov, Nauka, Moscow, Pp. 87–89, 1975. [Rus.]
 2. Casper S.J. and Scheefler W., Limnologica, 21(1):147–155, 1990.
 3. Genkal S.I. and Trifonova I.S., Diatomovye vodorosli planktona Ladozhskogo ozera i vodoemov ego basseyna, Rybin. dom pechati, Rybinsk, 2009. [Rus.]
 4. Genkal S.I., Biol. Inland Waters (4):88–89, 2001.
 5. Genkal S.I., Shchur L.A., and Yarushina M.I., Cont. Probl. Ecol., 3(4):386–394, 2010. http://dx.doi.org/10.1134/S1995425510040041
 6. Genkal S.I., Biol. vnutr. vod, (4):88–89 2001. [Rus.]
 7. Håkansson H., Diatom Res., 1(1):33–56, 1986. http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.1986.9704957
 8. Håkansson H., Diatom Res., 17:1–139. 2002. http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.2002.9705534
 9. Håkansson H., Proc. 9th Intern. Diatom Symp., Bristol, 1986, Biopress Ltd., Bristol and Koeltz Sci. Books, Königsten, Pp. 329–354, 1988. [Rus.]
 10. Houk V., Algol. Stud., 61:103–118, 1991.
 11. Houk V., Klee R., and Tanaka H., Fottea, 10(Suppl.):1–498, 2010.
 12. Kachaeva M.I., Novosti sistemat. nizsh. rast. Sibiri, Nauka, Novosibirsk, 1973. [Rus.]
 13. Khursevich G. and Kociolek J.P., Nowa Hedw., 141:315–364, 2012.
 14. Kiss K.T. and Nausch M., Proc. 9th Diatom Symp., Bristol, 1986, Biopress Ltd., Bristol and Koeltz Sci. Books, Königsten, Pp. 115–122, 1988. [Rus.]
 15. Klee R. and Schmidt R., Diatom Res., 2(1):55–76, 1987. http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.1987.9704985
 16. Klee R. and Steinberg Ch., Inform. Bayer. Land. Wasser, 4(87), 1987.
 17. Kling H. and Håkansson H., Diatom Res., 3(1):55–82, 1988. http://dx.doi.org/10.1080/0269249X.1988.9705017
 18. Kobayasi H., Idei M., Mayama S., Nagumo T., and Osada K. Kobayashi’s Atlas of Japanese diatoms based on electron microscopy. 1, Uchida Rok., Tokyo, 2006.
 19. Kogan Sh.I., Lyubeznov Yu.E., Sadykov Kh.S. et al., Vodoemy Yuzhnogo Turkmenistana, Ylym, Ashkhabad, 1985. [Rus.]
 20. Korneva L.G., Flora i produktivnost pelagicheskikh i litoralnykh fitotsenozov vodoemov basseyna Volgi, Nauka, Leningrad, Pp. 159–176, 1990. [Rus.]
 21. Kozyrenko T.F., Loginova L.P., Genkal S.I. et al., Diatomovye vodorosli SSSR (iskopaemye i sovremennye), Nauka, S.Pb., T. II, vyp. 2, Pp. 24–47, 1992. [Rus.]
 22. Krammer K. and Lange-Bertalot H., Süsswasserflora von Mitteleuropa. Bd. 2/3, Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1991.
 23. Lozovik P.A., Markkanen S.L., Morozov A.K. et al., Poverkhnostnye vody Kalevalskogo rayona i territorii Kostomukshi v usloviyakh antropogennogo vozdeystviya, Karel. NTS RAN, Petrozavodsk, 2001. [Rus.]
 24. Mikheeva T.M. and Genkal S.I., Algologia, 16(4):489–497, 2006.
 25. Okhapkin A.G., Yulova G.A., and Startsev N.A., Biol. vnutr. vod, (2):51–58, 2003. [Rus.]
 26. Onezhskoe ozero. Ekologicheskie problemy, Karel. NTs RAN, Petrozavodsk, 2006. [Rus.]
 27. Palagushkina O.V., Ekologiya fitoplanktona karstovykh ozer Srednego Povolzhya: Avtoref. dis. kand. biol. nauk, Kazan, 2004. [Rus.]
 28. Tanaka H. and Nagumo T., Japan. J. Phycol. (Sôrui), 57:86–92, 2009.
 29. Tanaka H., and Nagumo T., Seventh Intern. Diatom Symp., Ottawa, Canada, 25-31 August, 2002, Biopress Ltd., Bristol (UK), Pp. 399–409, 2004.
 30. Tanaka H., Bibl. Diatom., 53:1–204, 2007.
 31. Trifonova I.S., Afanaseva A.L., Bulon V.V., Belyakov V.P. et al., Mnogoletnie izmeneniya biologicheskikh soobshchestv mezotrofnogo ozera v usloviyakh klimaticheskikh fluktuatsiy i evtrofirovaniya, Lema, S.Pb.: 2008. [Rus.]
 32. Tuij A. and Houki A., Lake Biwa Study Monogr., 7:1–90, 2001.
 33. Vlasov B.P., Izmenenie diatomovoy flory evtrofnykh ozer Belorussii, podverzhennykh khozyaystvennoy deyatelnosti: Avtoref. dis. kand. biol. nauk, Leningrad, 1987. [Rus.]
 34. Vodoem-okhladitel Kharanorskoy GRES i ego zhizn, Izd-vo SO RAN, Novosibirsk, 2005. [Rus.]
 35. Wunsam S., Schmidt R., and Klee R., Aquat. Sci., 57(4):360–386, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/BF00878399